Torsdag eftermiddag

I klubben spiller vi forskellige former for par- og holdturneringer med 
ca. 27-32 spil pr.gang.

Spilletidspunkt: 12.30 - 16.30 (17.00)

Vi har i øjeblikket ledige pladser på holdet.

Holdleder
Tom Rosenkilde: e-mail tom@stryhn-rosenkilde.dk og tlf. 4010 9341

Turneringsleder:
Tom Rosenkilde

Substitutter:
Det er den enkelte spiller, der er ansvarlig for, at der møder en substitut.
Husk at betale for forplejning til substitutten.

Substitutter skrives på listen i klublokalet, eller på mail/sms til holdlederen.

Substitutlisten finder du her... 

Topscorer:
Topscorerlisten finder du her...

Hvem laver kaffe:
Turnuslisten findes her..


 

Turneringskalender