Torsdag aften

I klubben spiller vi forskellige former for par- og holdturneringer med 
ca. 27-32 spil pr.gang.

Spilletidspunkt: 18.30 - 22.30 (23.00)

Vi har i øjeblikket ledige pladser på holdet.

Holdleder
Søren Pingel: e-mail spingel@dadlnet.dk og tlf. 4157 6855

Turneringsleder:
Christian Bistrup
Søren Pingel
Tom Rosenkilde


Substitutter:
Det er den enkelte spiller, der er ansvarlige for, at der møder en substitut.
Husk at betale for forplejning til substitutten.

Substitutter skrives på listen i klublokalet, eller på mail/sms til holdlederen.

Substitutlisten finder du her... 

Topscorer:
Topscorerlisten finder du her...

Hvem laver kaffe:
Turnuslisten findes her...
 


Turneringskalender